Nasze certyfikaty

Logo Diagnostics Excellence

Diagnostics Excellence

Certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

Dbamy o jakość

  • monitorujemy procesy wpływające na jakość świadczonych usług w celu zapewnienia, że wymagania klienta spełnione są na każdym etapie realizacji usługi
  • słuchamy ,,głosu klienta”- wszystkie informacje docierające do nas od klienta są wnikliwie analizowane, by jak najlepiej dostosować nasze usługi do jego potrzeb
  • skutecznie zarządzamy procesami mającymi wpływ na jakość dostarczanych usług
  • pracownicy Klinik INVICTA są zaangażowani w uzyskiwanie zadowolenia klienta
  • dążymy do ciągłego zwiększania satysfakcji klienta przez ciągłe doskonalenie oferowanych usług
  • skutecznie reagujemy na życzenia, uwagi i reklamacje klientów
  • dbamy o zgodność oferowanych usług z wymaganymi przepisami
  • zapewniamy kompetentny personel rozumiejący znaczenie wymagań klienta
  • dbamy o skuteczną komunikację
  • zapewniamy sprawną procedurę rozpatrywania reklamacji
  • gwarantujemy pewność, że wszystkie świadczone przez nas usługi wykonujemy w sposób możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska
 • Certyfikat akredytacji Laboratorium medycznego AM 007, potwierdzający spełnienie wymagań normy: PN-EN ISO 15189 Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji

  Wszystkie laboratoria medyczne muszą spełniać wymagania prawne i pracować zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, ale nie każde laboratorium podejmuje wyzwanie, jakim jest akredytacja zgodnie z normą PN-EN ISO 15189, potwierdzająca spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących jakości i kompetencji technicznych.

  Jakie korzyści daje akredytacja ?

  Poddanie się akredytacji, wprowadza zarządzanie jakością w laboratorium medycznym jako działanie systemowe, obejmujące nadzorem wszystkie procesy, procedury, kwalifikacje i kompetencje personelu oraz środowisko pracy. Niezależni audytorzy Polskiego Centrum Akredytacji w trakcie audytów potwierdzają, że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką i świadczy usługi medycznej diagnostyki laboratoryjnej na najwyższym poziomie.

  W Polsce działa blisko 2 700 laboratoriów medycznych z czego akredytowanych jest aktualnie tylko 14, w tym od 2013 r. wśród akredytowanych laboratoriów znajdują się Medyczne laboratoria diagnostyczne INVICTA. Na świecie akredytowanych jest 8 700 laboratoriów medycznych – będąc jednym z nich, potwierdzamy światową jakość naszych badań (stan na 14.02.2022 r.).

  W 2020 r. zakres akredytacji zmienił się na elastyczny. Dzięki temu nasze laboratorium ma możliwość włączania dodatkowych analiz i zmianę metod w zakresie badań akredytowanych, bez konieczności informowania PCA. Uzyskanie zakresu elastycznego jest więc wyrazem najwyższego zaufania PCA do działalności Medycznych laboratoriów diagnostycznych INVICTA.

  Nasze Laboratoria posiadają akredytację. Co dokładnie oznacza to dla pacjentów?

  • słuchamy klienta wychodząc naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom
  • udzielamy precyzyjnych informacji, dbając o najwyższą jakość naszych usług, a przede wszystkim wiarygodność wyników badań
  • działamy w oparciu o analizę ryzyka pod kątem bezpieczeństwa pacjenta
  • monitorujemy pracę stosując wskaźniki jakości
  • zbieramy i analizujemy dane z różnych źródeł, w celu ciągłego doskonalenia naszej pracy

   

  Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w programach kontroli międzylaboratoryjnej

  Oprócz systemu codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, Medyczne laboratoria diagnostyczne INVICTA uczestniczą w obowiązkowych sprawdzianach organizowanych przez Polskie organizacje:

  • Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
  • Centralny Ośrodek Badania jakości w Mikrobiologii (Polmicro) w Warszawie

  Medyczne laboratoria diagnostyczne INVICTA uczestniczą również w 50 dodatkowych, międzynarodowych programach prowadzonych m. in. przez:

  • Randox – programy RIQAS, Anglia
  • Labquality, Finlandia
  • Instand, Niemcy
  • CFNetwork – Cystic Fibrosis European Network, Belgia
  • EMQN – European Molecular Genetics Quality Network, Anglia
  • Cytogenetic European Quality Assessment, Anglia
 • Fertility Excellence to unikalny model postępowania, ukierunkowany na zwiększenie skuteczności i dostępności specjalistycznego leczenia dla pacjentów. Zakłada on zindywidualizowane podejście do problemów każdej pary, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z diagnostyką i terapią.

  Model Fertility Excellence opracowany został w oparciu o sprawdzone standardy jakościowe, rekomendacje międzynarodowych stowarzyszeń medycznych i organizacji pacjenckich, a także gromadzone przez lata dane ponad 2000 pacjentów i przeprowadzone analizy naukowe. W roku 2011 program stworzony na bazie Fertility Excellence nagrodzony został prestiżowym Europejskim Medalem dla Usług przyznawanym przez Business Centre Club.

   

  Model Fertility Excellence to:

  • możliwość szacowania skuteczności oraz wyznaczenia ram finansowych terapii, jeszcze zanim para przystąpi do leczenia
  • dobór procedur dodatkowych, metod diagnostycznych oraz rozwiązań systemowych, pozwalających na zwiększenie efektywności leczenia u pacjentów, którym dotychczas nie zawsze można było pomóc
  • znaczny wzrost odsetka uzyskiwanych ciąż – średnia nawet do 60%

  Dzięki zaawansowanej diagnostyce laboratoryjnej oraz na podstawie przeprowadzonych badań, potrafimy zestawić przewidywaną efektywność leczenia z ponoszonymi przez parę kosztami. Dzięki temu pacjenci mają możliwość podjęcia decyzji o terapii – z pełną świadomością szans i ryzyk związanych m.in. z jej skutecznością.

  Dzięki zaawansowanej diagnostyce laboratoryjnej oraz autorskiej metodologii oceny badań pod kątem procesu leczenia niepłodności, niektóre jego etapy jak np. stymulacja hormonalna, planowane są w sposób bardziej racjonalny finansowo. Dzięki temu możemy minimalizować koszty terapii, nie obawiając się o jej skuteczność.

  Model jest wspierany przez nowoczesne rozwiązania informatyczne – m. in. system INVICTUS. Dzięki temu nasz zespół naukowy ma możliwość indywidualnego zarządzania procesem leczenia każdego Pacjenta. Podlega on rygorystycznym normom i jest stale kontrolowany – zarówno w zakresie diagnostycznym, jak i pod względem stosowanych procedur medycznych.

 • ESHRE

  Klinika INVICTA w Gdańsku jest członkiem European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE (Europejskie Towarzystwo Embriologii i Rozrodu Człowieka).

  Nadzór ten potwierdza stosowanie przez Klinikę INVICTA europejskich standardów zgodnych z wymogami ESHRE. INVICTA jest w pełni uznanym i współpracującym ze stowarzyszeniem ośrodkiem badań w kierunku wad genetycznych zarodków.

   

  PTMRiE

  Klinika INVICTA jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

  Do członkostwa w PTMRiE zapraszane są polskie ośrodki wspomaganego rozrodu, w których przestrzegane są rekomendacje oraz zalecenia PTMRiE dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności, a także postępowania z niepłodną parą.

Infolinia

Pn-Pt.: 7:00 - 20:00
Sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytania? Napisz. Odzwonimy do Ciebie.