Kliniki INVICTA

Kliniki INVICTA to miejsca, w których dbamy o płodność kobiet i mężczyzn. Wspieramy wszystkie kobiety w ich drodze do macierzyństwa. Dbamy o kobiety – małe, młode, dojrzałe. Korzystamy z najnowszych odkryć medycyny i technologii. W oparciu o nie tworzymy nowoczesne, autorskie rozwiązania, aby każda kobieta, która pragnie być matką, mogła nią być.

Niemowlę i budynek Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA w tle
Niemowlę i budynek Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA w tle

Opiekujemy się mężczyznami. Dbamy o ich zdrowie, badamy, diagnozujemy. Wspólnie dążymy do tego, by każdy mężczyzna, który pragnie spełniać się w roli ojca, mógł osiągnąć swój cel.

Kliniki INVICTA znajdują się w 6 miastach w Polsce. Jednak dzięki temu, że bierzemy udział w programach samorządowych wspierających leczenie niepłodności, docieramy do wielu innych miast i miejscowości. Z opieki w Klinikach INVICTA korzystają również pary spoza Polski.

INVICTA w liczbach

22 lata

doświadczenia we wspieraniu płodności

6 miast,

w których jesteśmy

25 000 dzieci

urodzonych dzięki naszej pomocy 💙

9 na 10 par

osiąga z nami swój sukces

300 000 pacjentów

rocznie zgłasza się do naszych Klinik

72% par

potwierdziło ciążę już po pierwszym in vitro w Klinikach INVICTA

Rozwijamy się dla Was

Od początku swojego istnienia Kliniki INVICTA realizują projekty badawczo-rozwojowe, będąc prekursorem nowych rozwiązań w zakresie leczenia i diagnostyki niepłodności.

 • 2021

  AIOO – uruchomienie aplikacji dla lekarzy z Klinik INVICTA, opartej na algorytmie maszynowego uczenia

  2019
  • uruchomienie testów w kierunku COVID-19 (SARS-CoV-2)
  • Klinika INVICTA realizatorem największej liczby programów polityki zdrowotnej – 17 programów leczenia niepłodności dla miast i gmin
  • rozpoczęcie budowy Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie
  2018

  Mezoterapia jajników z PRP – Aktywacja tkanki jajnikowej – Badania receptywności endometrium – UMA test

  2016

  Jedyne w Polsce certyfikowane badania genetyczne zarodków – UK Neqas Molecular Genetics Certificate

  2015

  Diagnostyka preimplantacyjna aneuploidii i chorób jednogenowych z jednej biopsji – możliwe dzięki metodzie NGS

  2014

  iMGE Test ™ (INVICTA Miscarriage Genetic Evaluation Test)- Diagnostyka genetyczna poronień metodą NGS

  2013

  Badania PGT w kierunku aneuploidii wszystkich chromosomów metodą NGS (ang. next genration sequencing, sekwencjonowanie następnej generacji). INVICTA pierwsza na świecie!

  2012

  Autorska Diagnostyka Preimplentacyjna PGT w kierunku Zespołu Omenna. Diagnostyka Preimplantacyjna PGT z typowaniem HLA. INVICTA pierwsza w Polsce i trzecia na świecie!

  2011

  Diagnostyka autorska PGT w kierunku uwarunkowanego genetycznie niedosłuchu. Projekt zakończony sukcesem – narodzinami zdrowego dziecka. INVICTA pierwsza w Polsce!

  2010

  Procedura FAMSI. Functional fine, Acrosome activated, Morphologically selected Sperm Injection. INVICTA pierwsza w Polsce!

  2009

  Mrożenie Tkanki Jajnikowej – innowacyjna i efektywna metoda zabezpieczenia płodności. INVICTA pierwsza w Polsce!

  2008

  Separacja Plemników. INVICTA pierwsza w Polsce!

  2007

  AMH – badanie rezerwy jajnikowej i Inhibina B. Jedyne Laboratorium w Polsce, które uzyskało certyfikat w ramach międzynarodowego programu Extremal Quality Assurance Schemes for Reproductive Medicine (EQASRM). INVICTA pierwsza w Polsce!

  Fragmentacja DNA Plemnika – zaawansowane badanie nasienia. INVICTA pierwsza w Polsce!

  2006

  Zespół Smith-Lemli-Opitz (SLOS) – procedura PGT zakończona sukcesem (urodzone zdrowe dzieci) – wyniki opublikowane w “Fertility Sterility”. INVICTA pierwsza w Polsce!

  2005

  Wykonanie pierwszej Diagnostyki Preimplantacyjnej PGT w Polsce. INVICTA pierwsza w Polsce! Mrożenie komórek jajowych i zarodków metodą witryfikacji. INVICTA pierwsza w Polsce!

  2003

  Mrożenie komórek jajowych. INVICTA pierwsza w Polsce! IVM – dojrzewanie komórek jajowych. INVICTA pierwsza w Polsce!

  2000

  INVICTA otworzyła Klinikę Leczenia Niepłodności, Laboratoria Medyczne oraz Bank Nasienia i Komórek Jajowych w Gdańsku. INVICTA pierwsza w Polsce Północnej!

  • Liss J, Kunicki M, Czyzyk, A, Pastuszek E, Zabielska J, Meczekalski B, Lukaszuk K, Clinical Utility of Different anti-Müllerian hormone – AMH Assays for the purpose of pregnancy prediction, Gynecological Endocrinology 2017 (przyjety do druku)
  • Pastuszek E, Lukaszuk A, Kunicki M, Mockun J, Kloss G, Malinowska I, Czyzyk A, Meczekalski B, Lukaszuk K, New AMH assay allows rapid point of care measurements of ovarian reserve, Gynecological Endocrinology 2017 (przyjety do druku)
  • Pastuszek E, Kiewisz J, Skowronska P, Liss J, Lukaszuk M, Bruszczynska A, Jakiel G, Lukaszuk K, An investigation of the potential effect of sperm nuclear vacuoles in human spermatozoa onDNA fragmentation using a neutral and alkaline Comet assay, 2017 Mar;5(2):392-398, doi: 10.1111/andr.12324
  • Lukaszuk K, Pastuszek E, Samojedny A. Comment on: “Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) does not improve outcome in patients with two successive IVF-ICSI failures” by Gatimel et al. J Assist Reprod Genet [Internet]. 2016; doi:10.1007/510815-016-0746-9
  • Meczekalski B, Czyzyk A, Kunicki M, Podfigurna-Stopa A, Plociennik L, Jakiel G, Maciejewska-Jeske M, Lukaszuk K. Fertility in women of late reproductive age: the role of serum anti-Müllerian hormone (AMH) levels in its assessment. J Endocrinol Invest. 2016 Jun 14. Epub ahead of print]”
  • Łukaszuk K. Jakiel G, Kuczynski W, Pukszta S, Liss J. Next generation sequencing for preimplantation genetic testing of blastocysts aneuploidies in women of different ages. 2016:23(1):163-6.
  • Zastosowanie transferu mitochondriów, wymiany jądra oraz wymiany przedjądrzy w komórkach jajowych kobiet z chorobami mitochondrialnymi – KB-42/06 z dnia 28.06.2006.
  • Separacja plemników za pomocą anexyny V, Hoechsta 33342, technik MSOME, HYPOOS, dwułomności, spektroskopii podczerwienie oraz spektrum Ramanowskiego do zapłodnienia pozaustrojowego – uchwała nr 3/2011 z dnia 31.03.2011
  • Ocena rezerwy jajnikowej u kobiet poddawanych zapłodnieniu pozaustrojowemu– uchwała nr 4/2011 z dn 31.03.2011
  • Namnażanie tkanki jądrowej w hodowli celem późniejszego mrożenia, selekcji plemników oraz autotransplantacji pacjentom po chemioterapii – uchwała nr 21/2011 z dnia 09.06.2011
  • Ocena odpowiedzi endometrium oraz płodności po domacicznym podaniu G-CSF – uchwała nr 32/2011 z dnia 06.10.2011
  • Mrożenie tkanki jajnikowej – uchwała 31/2011 z dnia 06.10.2011
  • Ocena obrazu ultrasonograficznego fizjologicznego narządu rodnego kobiety i poziomów hormonów w poszczególnych fazach cyklu miesięcznego – nr dokumentu KB – 5/13 z dnia 24.01.2013
  • Wpływ obecności przeciwciał Anty-TPO na skuteczność zapłodnienia in vitro i embriotransferu – nr dokumentu KB – 9/13 z dnia 26.03.2013
  • Zastosowanie akupunktury w leczeniu niepłodności technikami rozrodu wspomaganego – nr dokumentu KB – 10/13; stwierdzono, że nie wymaga zgody Komisji Bioetycznej
  • Diagnostyka prenatalna w komórkach płodu z wymazów z szyjki macicy z zastosowaniem PLNGS – nr dokumentu KB – 10/13 z dnia 14.05.2013
  • Ocena płodności pacjentek w zależności od poziomu wit D oraz innych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w płynie pęcherzykowym i osoczu – nr dokumentu KB 12/13 z dnia 07.05.2013
  • Zastosowanie nieinwazyjnego testu prenatalnego do wykrywania ryzyka trisomii chromosomu 21,18 i 13 oraz zaburzeń ilościowych chromosomów X i Y u płodu – nr dokumentu KB 11/13 z dnia 05.2013
  • Zastosowanie układów mikroprzepływowych w izolacji nasienia – nr dokumentu KB 14/13 z dnia 14.05.2013
  • Czy zapłodnienie in vitro wpływa na proces inaktywacji chromosomu X u ludzi – pismo z dnia 19.04.2011- brak sprzeciwu co do badania.
  • Ocena zależności rezerwy jajnikowej oraz płodności kobiet powyżej 39 r. ż. w zależności od poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – Uchwała nr 39/2013
  • Aktywacja ludzkich oocytów in vitro z udziałem jonoforów wapniowych – Uchwała nr 2/2014
  • Zastosowanie nieinwazyjnego testu prenatalnego do wykrywania ryzyka trisomii chromosomu 21, 18 i 13 oraz zaburzeń ilościowych chromosomów X i Y u płodu – KB-8/14 z dnia 9.04/2014
  • Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji dla celów diagnostyki preimplantacyjnej blastomerów uzyskanych z 3-dniowych zarodków w świeżym transferze – KB-11/14 z dnia 20.05.2014
  • Wpływ diagnostyki preimplantacyjnej z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji na wskaźnik ciąż w transferach mrożonych zarodków w stadium blastocystyt – KB-12/14 z dnia 20.05.2014
  • Ocena stopnia fragmentacji DNA plemników – porównanie dwóch metod: TUNEL i comet assay – KB-13/14 z dnia 20.05.2014
  • Analiza skuteczności zapłodnienia pozaustrojowego oraz stężeń hormonu antymullerowskiego par przystępujących do pierwszej próby zapłodnienia pozaustrojowego – IVF w zależności od miejsca zamieszkania– KB 16/14 z dnia 12.06.2014- badanie statystyczne, obserwacyjne; nie wymaga zgody KB
  • Ocena przydatności oznaczenia stężenia siarczanu dehydroepiandrosteronu – DHEAS w prognozowaniu wyników pierwszego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego – IVF u kobiet u których zastosowano długi protokół stymulacji – KB-17/14 z dnia 12.06.2014 – badanie obserwacyjne, nie wymaga zgody KB
  • Ocena stosowanych metod zapobiegania ciąży, zachowań seksualnych oraz poziomu witaminy D w surowicy w populacji województwa pomorskiego – NKBBN/325/2014 z dnia 28 10 2014
  • Ocena skuteczności suplementacji fazy lutealnej u pacjentów poddanych procedurze zapłodnienia pozaustrojowego –badanie obserwacyjne, randomizowane– KB-6/15 z dnia 5.03.2015
  • Ocena częstości występowania aneuploidii w 5-dniowym zarodku poprzez analizę genetyczną płynu z jamy blastocysty w technice sekwencjonowania następnej generacji – NKBBN/371/2015 z dnia 1.12.2015
  • Ocena częstości występowania aneuploidii poprzez analizę komórki jajowej i ciałek kierunkowych w technice sekwencjonowania następnej generacji – NKBBN/372/2015 z dnia 01.12.2015
  • Niedobór witaminy B12 oraz polimorfizm genów związanych z metabolizmem folianów w etiologii poronień nawracających – NKBBN/405/2015 z dnia 1.12.2015
  • Analiza polimorfizmu wybranych genów wpływających na cechy rozrodcze u kobiet leczonych z powodu niepłodności endokrynnej i idiopatycznej –NKBBN/410/2015 z dnia 1.12.2015
  • Ocena wpływu leczenia testosteronem oraz dehydrepiandreosteronem- DHEA na wyniki zapłodnienia pozaustrojowego IVF/ICSI u kobiet z obniżoną rezerwą jajnikową – NKBBN/19/2016 z dnia 24.02.2016
  • Ocena wyników stymulacji owulacji z zastosowaniem Letrozolu do zapłodnienia pozaustrojowego– NKBBN/226/2016
  • 17th World Congress on Human Reproduction, Rzym, Włochy (3/2017); Wykład: Role of genetic testing in repeated pregnancy loss and repeated implantation failure; Ustna prezentacja abstraktu: New possibilities of in point of care measurement by VIDAS – Anti-müllerian hormone decline from the beginning of controlled ovarian stimulation to oocyte retrieval
  • Warsztat specjalistyczny PTMRiE i OSnPC „Co nowego w indukcji i stymulacji jajeczkowania” (1/2017); Wykład: Dynamika zmian AMH w cyklu stymulowanym oraz cyklach naturalnych
  • XIV Kongres Położnictwa i Ginekologii Ukrainy, Kijów, Ukraina (9/2017); Wykład: Clinical application of the ovarian reserve assessment considering changing diagnostic possibilities
  • bioMérieux VIDAS AMH Workshop, Helsinki, Finland (7/2016); Wykład: Clinical needs in infertility management
  • III Międzynarodowa Konferencja Endokrynologii Rozrodu, Warszawa, Polska (6/2016); Wykład: Hiperglikozylowane hCG
  • Czynniki modyfikujące płodność mężczyzny. Aktualne metody diagnostyczne i terapeutyczne w niepłodności męskiej, Konferencja naukowa Sekcji Andrologicznej i Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (6/2016), Łódź, Polska; Wykład: Genetyczne aspekty niepłodności męskiej
  • Kurs atestacyjny CMKP w dziedzinie Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość – najnowsze doniesienia (5/2016), Poznań, Polska, Wykłady: Dzieci bez wad – rozwój i przyszłość diagnostyki preimplantacyjnej, oraz Logika genetyka – rola poradnictwa genetycznego w leczeniu niepłodności, uzasadnienia merytoryczne i prawne
   Konferencja naukowa: Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (5/2016), Kraków, Polska; Wykład: Nawracające poronienia
  • Updates in Infertility Treatment (1/2016), Lisbon, Portugal; Lecture: Practical aspects of using AMH as a dose adjustment for gonadotropins stimulation
   Wykład – Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii w Katowicach (11/2015): Innovation for the Next Generations – Progress in Preimplantation Genetic Diagnosis
  • Wykład – XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (9/2015) w Łodzi: Medycyna spersonalizowana na podstawie dostępnych możliwości oceny predyspozycji genetycznych
  • Wykład – Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej Prawo Medyczne i Farmaceutycze: In vitro okiem lekarza – prawdy, mity, wyzwania
  • Wykład – 11th World Congress of the European Society of Gynecology (ESG) w Pradze (10/2015): Next Generation Sequencing and new opportunities for Preimplantation Genetic Diagnosis
  • Annual Conference of the Russian Reproductive Medicine Society, Soczi, Rosja (9/2015) Embryology precourse: „Technical aspects of Next Generation Sequencing implementation in routine clinical practice”; main congress lecture: „Next Generation Sequencing and new opportunities for Preimplantation Genetic Diagnosis”.
   European Human Genetics Conference 2015, Glasgow, UK (6/2015): Preimplantation Genetic Testing Using Ion Torrent™ PGM™
  • Warsztat Specjalistyczny Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka w Warszawie (6/2015): PGD/PGS – doświadczenia polskie oraz Fizjologia cyklu a stosowane metody stymulacji w rozrodzie wspomaganym
  • Wykład dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego we Wrocławiu (4/2015): Kliniczne zastosowanie oceny rezerwy jajnikowej w obliczu zmieniających się możliwości diagnostycznych
  • Warsztaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland (1/2015): Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku
  • Wykład dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Katowicach (12/2014): Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce przedimplantacyjnej PGD NGS
  • Webinar (11/2014): Kliniczne zastosowanie oceny rezerwy jajnikowej w obliczu zmieniających się możliwości diagnostycznych
  • Wykład dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego we Wrocławiu (10/2014): Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce przedimplantacyjnej PGD NGS
  • VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (09/2014): Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce przedimplantacyjnej PGD NGS
  • VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (09/2014): Clinical application of the ovarian reserve assessment considering changing diagnostic possibilities
  • Dzień Andrologiczny Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (09/2014): PGD – Diagnostyka Przedimplantacyjna
  • OIL Olsztyn (02/2014): Prezentacja, Diagnostyka przedmiplantacyjna – szansa na zdrowe dziecko (02/2014)
  • Nordic Fertility Society 2014 (01/2014): Premiplantation genetic diagnosis HLA for X-linked immunoproliferative syndrome
  • Winter Forum 2013 (02/2013): AMH and Others – Practical Guidelines for Treatment Decision

Dołącz do naszego zespołu

Jako jeden z liderów na rynku usług medycznych w obszarze płodności i zdrowia kobiety, skutecznie łączymy medycynę, diagnostykę laboratoryjną (ze szczególnym uwzględnieniem genetyki), naukę i technologie informatyczne, aby spełniać swoją misję – pomagać i skutecznie leczyć.

Jeśli medycyna jest dla Ciebie pasją – tak jak dla nas, jeśli chcesz mieć swój udział w jej rozwoju, a pomaganie motywuje Cię do osiągania jeszcze lepszych wyników – dołącz do naszego zespołu! 🙂  Sprawdź, kogo aktualnie szukamy lub po prostu skontaktuj się z nami. Rozmowa to zawsze początek dobrej współpracy! 💪

Poznaj nasze Kliniki

Infolinia

Pn-Pt.: 7:00 - 20:00
Sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytania? Napisz. Odzwonimy do Ciebie.