Rządowy program refundacji in vitro 2024-2028

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce ruszył rządowy program refundacji in vitro, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do procedury in vitro parom leczącym się na niepłodność oraz do zabezpieczenia płodności na przyszłość pacjentom onkologicznym. Nowy program in vitro obejmuje 6 indywidulanych procedur, w tym do 4 cykli zapłodnienia własnymi komórkami jajowymi lub dawstwem nasienia oraz do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń lub biorstwa zarodków.

Kliniki INVICTA oficjalnym realizatorem programu „Tak dla in vitro”

W dniu 24.05.2024 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu na realizatorów programu rządowego. Z przyjemnością informujemy, że Kliniki INVICTA w latach 2024-2028 będą realizować założenia programu.

Jakie procedury są objęte refundacją?

Oto procedury wspomaganego rozrodu, które są objęte rządowym programem finansowania na lata 2024-2028:

 • In vitro z własnych komórek lub dawstwa nasienia,
 • In vitro z komórkami jajowymi dawczyni,
 • Biorstwo zarodków,
 • Zabezpieczenie płodności na przyszłość (oncofertility),
 • Embriotransfer z zamrożonych wcześniej zarodków.

Dlaczego warto skorzystać z refundacji in vitro?

Ikona - In vitro

Bezpłatne leczenie
in vitro

Program zapewnia do sześciu bezpłatnych cykli in vitro, co znacząco redukuje koszty związane z leczeniem niepłodności.

Ikona - Dofinansowanie in vitro rządowe - Tak dla in vitro

Ogólnokrajowy
zasięg

Program dotyczy całej Polski, co zapewnia równy dostęp do leczenia niepłodności dla par z różnych regionów kraju.

Ikona - rowzwiązania eksperckie w leczeniu niepłodności

Uproszczona
kwalifikacja

W ramach programu nie jest wymagane badanie poziomu hormonu AMH (Anti-Müllerian Hormone), co ułatwia dostęp do leczenia.

Różnorodność
procedur

Program oferuje różne procedury in vitro dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji medycznej pacjentów, co pozwala na bardziej spersonalizowane i skuteczne podejście do leczenia niepłodności.

Ikona - in vitro z komórkami dawczyni

Opieka
we wczesnej ciąży

Uczestnicy programu mogą liczyć na specjalistyczną opiekę medyczną we wczesnej fazie ciąży, co zwiększa szanse na jej prawidłowy przebieg.

Kryteria kwalifikacji do programu in vitro z refundacją

Jeśli myślisz o skorzystaniu z programu in vitro z refundacją, oto proste wyjaśnienie, kto może się zakwalifikować i jakie są główne wymagania:

Diagnostyka pary

Status związku

Musisz być w związku małżeńskim lub
w nieformalnym związku partnerskim
kobiety i mężczyzny.

Dokumentacja medyczna

Próby leczenia niepłodności, które przez ostatnie 12 miesięcy nie przyniosły rezultatów lub bezpośrednie wskazanie do IVF.

Pamiętaj, że te kryteria są ogólne i mogą się różnić w zależności od szczegółów programu finansowania.

Masz wątpliwości, czy kwalifikujesz się do programu rządowego?
Skorzystaj z naszego narzędzia i sprawdź!

 • Jeśli masz wskazanie medyczne do in vitro i jesteś kobietą w wieku maksymalnie 42 lat, a Twój partner maksymalnie 55 lat, masz możliwość skorzystania do 4 bezpłatnych cykli in vitro. Pełny cykl refundacji obejmuje stymulację hormonalną, pobranie komórek, zapłodnienie ICSI, przygotowanie zarodków, embriotransfer wszystkich powstałych zarodków oraz opiekę we wczesnej ciąży.

  Do kwalifikacji do dawstwa nasienia konieczna jest opinia psychologa, który potwierdzi Waszą gotowość do rodzicielstwa, nawet jeśli dziecko nie będzie spokrewnione z Twoim partnerem.

 • Jeśli nie możesz zastosować własnych jajeczek z przyczyn medycznych i masz maksymalnie 45 lat, a Twój partner maksymalnie 55 lat, możesz skorzystać z 2 bezpłatnych cykli in vitro z komórkami dawczyni. Pełny cykl obejmuje pakiet 6 oocytów dawczyni, zapłodnienie ICSI, przygotowanie zarodków, embriotransfer wszystkich powstałych zarodków oraz opiekę we wczesnej ciąży.

  Do kwalifikacji do dawstwa komórek jajowych konieczna jest opinia psychologa, który potwierdzi Waszą gotowość do rodzicielstwa, nawet jeśli dziecko nie będzie z Tobą spokrewnione.

 • W sytuacji, gdy wraz z partnerem nie możecie zastosować własnych gamet (a Twój wiek nie przekracza 45 lat, zaś partnera – 55 lat), masz szansę na skorzystanie z 2 cykli biorstwa zarodków. Jeden taki cykl obejmuje przygotowanie do zabiegu embriotransferu, odmrożenie zarodka oraz embriotransfer z opieką we wczesnej ciąży.

  Do kwalifikacji do biorstwa zarodka konieczna jest opinia psychologa, który potwierdzi Waszą gotowość do rodzicielstwa, nawet jeśli dziecko nie będzie spokrewnione z obojgiem z Was.

 • Jeśli zmagasz się z chorobą nowotworową i myślisz o założeniu rodziny w przyszłości, ten program refundacji jest dla Ciebie. Możesz bezpłatnie zamrozić swoje komórki jajowe lub nasienie jeszcze przed leczeniem onkologicznym. Jedynym ograniczeniem do kwalifikacji jest wiek kobiety do 40. roku życia oraz mężczyzny do 45. r. ż.

 • Jeśli w wyniku wcześniejszego leczenia posiadasz z partnerem już zamrożone zarodki przechowywane w banku płodności, możesz przystąpić do rządowego programu in vitro i zrealizować embriotransfer z posiadanych zarodków. Takie bezpłatne zabiegi będą realizowane aż do wykorzystania wszystkich zarodków.

Jak zgłosić się do programu
refundacji in vitro?

To bardzo proste! Aby skorzystać z refundacji in vitro, należy zgłosić swoją chęć udziału bezpośrednio u realizatora. Skontaktuj się z nami poprzez infolinię lub formularz zgłoszeniowy, a my poprowadzimy Cię przez kolejne kroki.

Dlaczego warto program rządowy zrealizować w Klinice INVICTA?

Skontaktujemy się z Tobą szybko – jesteśmy dostępni 24/7.

AIOO GPS

Wykorzystujemy system AIOO® dla podniesienia skuteczności in vitro i zminimalizowania dawek leków w trakcie stymulacji.

AIOO - in vitro eksperckie

Wykorzystujemy rozwiązania eksperckie w zależności od Twojej indywidulanej sytuacji medycznej.

Ikona - lekarz podczas konsultacji online

Zaplanujemy Twoje wizyty tak, aby zredukować przyjazdy do Kliniki do minimum – leczenie hybrydowe wykorzystujące videokonsultacje.

Udostępnimy Ci bezpłatną bazę dawców komórek jajowych i nasienia dostępną dla Ciebie na platformie online.

Ikona doświadczony zespół specjalistów

Zaopiekujemy się Tobą we wczesnej ciąży, poprzez monitoring hormonów i dostosowanie dawek leków.

Ikona - badania prenatalne

Prowadzimy ciążę po in vitro, w tym realizujemy badania prenatalne refundowane przez NFZ.

Program rządowy in vitro – jakie dokumenty przygotować?

Jeśli starasz się o dziecko od minimum 12 miesięcy – dokument potwierdzający od lekarza, np. epikryzy, wypisy, zalecenia lub oświadczenie.

Jeśli masz bezwzględne wskazania do leczenia in vitro – oświadczenie od Twojego lekarza.

Jeśli posiadasz wyniki dotychczas wykonanych badań – wyniki badań Twoje i partnera, np. AMH, badanie nasienia – możesz je zabrać ze sobą.

Dowód tożsamości obojga partnerów.

Na miejscu przygotuj się na konieczność podpisania oświadczenia, że jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim (nie musisz przynosić odpisu aktu małżeńskiego z USC).

Refundacja in vitro - regulamin i dokumenty Ministerstwa Zdrowia

Masz już wyznaczony termin wizyty kwalifikacyjnej? Zapoznaj się z regulaminem programu „Tak dla in vitro” oraz z załącznikami, które dołączamy poniżej.

Przed rozpoczęciem wizyty poprosimy Cię o podpisanie tych dokumentów. Przeczytaj je wcześniej, aby zaoszczędzić czas niezbędny na dopełnienie formalności.

Program polityki zdrowotnej

Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028

Oświadczenie zapoznania się z regulaminem

Załącznik nr 1

Formularz zgody na udział w programie

Załącznik nr 2

Regulamin uczestnictwa w programie

Załącznik nr 4

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 • 10 kwietnia 2024 r. minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła założenia programu in vitro – kryteria kwalifikacji, zakres finansowanych procedur i wariantów leczenia możliwych w ramach finansowania. Według informacji podanych przez minister zdrowia cele rządowego programu in vitro są dwa: zapewnienie równego dostępu do leczenia metodą in vitro wszystkim parom borykającym się z niepłodnością oraz onkopłodność, czyli zaopiekowanie się pacjentami – kobietami i mężczyznami, którzy ze względu na planowane leczenie onkologiczne chcą zabezpieczyć swoje komórki, by po zakończonej terapii mieć szansę na realizację planów rodzicielskich.

 • Zgodnie z informacją podaną przez minister zdrowia rządowy program in vitro ma trwać od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

 • Pary ubiegające się o finansowanie procedury in vitro muszą spełnić kryterium wieku. Rządowy program in vitro będzie dostępny dla:

  • kobiet do 42 r. ż. i mężczyzn do 55 r. ż. w przypadku procedury in vitro z wykorzystaniem własnych komórek lub z dawstwem nasienia,
  • kobiet do 45 r. ż. i mężczyzn do 55 r. ż. w przypadku procedury in vitro z dawstwem komórek jajowych lub biorstwem zarodków.

  W przypadku procedury zabezpieczenia płodności, procedura obejmuje:

  • kobiety do 40 r. ż.,
  • mężczyzn do 45 r. ż.
 • Kryteria podane przez ministerstwo zdrowia wyznaczają górą granicę wieku, do której kobieta i mężczyzna mogą skorzystać z rządowego finansowania in vitro. Określenie „do 42 r. ż.” oznacza, że kobieta ma szansę przystąpić do leczenia przed  42. urodzinami. Zakładając więc, że kobieta zgłasza się do programu rządowego 1.06.2024 r. i chce skorzystać z własnych komórek lub z dawstwa nasienia, w momencie zgłaszania się do programu powinna być przed 42. urodzinami.

 • Poziom rezerwy jajnikowej kobiety (AMH) nie będzie brany pod uwagę na etapie kwalifikacji. Warunkiem kwalifikacji jest jedynie wiek pacjentów.

 • Zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności, w Polsce z leczenia in vitro mogą korzystać pary (kobieta i mężczyzna) pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, czyli w tzw. wspólnym pożyciu. Warunkiem rozpoczęcia procedury jest podpisanie przez obojga małżonków/partnerów zgodnych z Ustawą oświadczeń i zgód, w tym m.in. deklaracji o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim. Nie są wymagane dodatkowe potwierdzenia w postaci np. aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.

 • Zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dn. 25 czerwca 2015 r., „leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia pozaustrojowego może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy”. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ponieważ zgodnie z ustawą „procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod.” Powyższe zapisy z Ustawy zostały uwzględnione w kryteriach kwalifikacji do rządowego programu in vitro 2024-2028.

 • Dokumentacja, która potwierdzi, że byliście pod opieką specjalisty/specjalistów, stosowaliście się do ich zaleceń, jednak mimo podjętych prób, nie udało się Wam zajść w ciążę. Np. epikryzy, wydruki z wizyt potwierdzające leczenie, oświadczenie lekarza.

 • Pary, które brały udział w samorządowych programach in vitro lub w poprzedniej edycji programu rządowego, mogą skorzystać z finansowania in vitro w ramach rządowego programu 2024-2028. Z programu mogą skorzystać również pary, które w wyniku wcześniejszego leczenia metodą in vitro mają kriokonserwowane zarodki uzyskane z poprzednich procedur.

 • W ramach rządowego programu 2024-2028 pary będą mogły skorzystać z finansowania łącznie 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu:

  • do 4 cykli zapłodnienia z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych lub z dawstwem nasienia,
  • do 2 cykli zapłodnienia z wykorzystaniem oocytów dawczyni (z możliwością zapłodnienia 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu),
  • do 6 cykli z dawstwem zarodków.
 • Tak, pary, które w wyniku wcześniejszego leczenia posiadają już zamrożone zarodki, bezpiecznie przechowywane w banku płodności, mogą przystąpić do rządowego programu in vitro i zrealizować transfer z posiadanych zarodków – taki transfer nie wlicza się w limit cykli, które można wykonać w ramach programu. Co istotne, program rządowy nie obejmuje jednak kwalifikacji do procedury kriotransferu i trzeba wykonać ją dodatkowo płatnie.

 • Niestety, diagnostyka preimplantacyjna nie jest finansowana w ramach rządowego programu „Tak dla in vitro”. Co istotne, taki transfer nie będzie wliczał się w limit cykli i nie będzie wymagana wizyta kwalifikacyjna.

 • Nie, rządowy program nie obejmuje finansowania inseminacji. Obejmuje natomiast leczenie metodą in vitro z wykorzystaniem własnych komórek, z wykorzystaniem komórek dawcy/dawczyni z banku gamet i zarodków, z procedurą biorstwa zarodka oraz procedurę zabezpieczenia płodności u pacjentów chorych onkologicznie (tzw. oncofertility).

 • Program „Tak dla in vitro” obejmuje onkopłodność, czyli możliwość zamrożenia i bankowania gamet u pacjentek i pacjentów chorujących na nowotwory. Dzięki zabezpieczeniu płodności pacjenci po zakończeniu leczenia onkologicznego będą mieli możliwość realizacji planów rodzicielskich.

 • Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła, że samorządy działają autonomicznie i dysponują swoimi budżetami według własnych potrzeb. Jeśli dany samorząd uzna za słuszne kontynuowanie programu in vitro, nie ma przeszkód, żeby to robił. Część programów samorządowych jest w trakcie realizacji. Obecnie nie docierają do nas informacje o planowanym zakończeniu programów, które według wcześniejszych ustaleń mają trwać w 2024 i kolejnych latach. Niezmiennie realizujemy programy samorządowe, które dają parom możliwość rozpoczęcia i realizacji leczenia już teraz, co jak wiemy, z medycznej perspektywy jest niezwykle istotne.

 • Oczywiście. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wypełnienia formularza: https://info.invicta.pl/pl/dofinansowanie-rzadowe-in-vitro.

 • Zgodnie z założeniem programu para ma otrzymać kompleksową opiekę, która obejmie etap diagnostyki, leczenia i opieki po zapłodnieniu – bez konieczności dopłacania do leczenia. Program nie obejmuje jedynie diagnostyki preimplantacyjnej (PGT) i jeśli w przypadku danej pary będą wskazania do jej wykonania, pacjenci mogą skorzystać z diagnostyki na zasadach komercyjnych, dodatkowo płatnie.

 • Decyzja o rozpoczęciu leczenia zawsze należy do pacjentów. Jako specjaliści w zakresie leczenia zaburzeń płodności wiemy, że czas w procesie leczenia niepłodności ma ogromne znaczenie. Upływ czasu wpływa na rezerwę jajnikową oraz na jakość nasienia, a przez to na skuteczność leczenia pary, szansę na uzyskanie zdrowej ciąży oraz jej prawidłowy przebieg. Każda historia pacjentów jest inna, różne są przyczyny zaburzeń płodności i możliwości leczenia, dlatego decyzja zawsze jest indywidualna. Warto jednak pamiętać o tym, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia w odpowiednim momencie, daje większą szansę na jego skuteczny przebieg.

 • W medycynie, w zależności od jednostki chorobowej, stosowane jest leczenie przyczynowe lub leczenie objawowe. W obu przypadkach kluczowe jest osiągnięcie konkretnych rezultatów terapeutycznych. Istnieje wiele chorób, w przypadku których nie udaje się usunąć źródła problemu, ale można skutecznie eliminować jego skutki (np. w przypadku pacjentów z wadami serca, którym wszczepiane są sztuczne zastawki). Postępowanie medyczne nie sprawi, że organy staną się zdrowe, ale rozwiąże problem. W takich przypadkach nie kwestionuje się, że podjęte rozwiązania są leczeniem.

  O niepłodności, uznanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za poważną chorobę społeczną, mówimy wtedy, kiedy para nie uzyskuje ciąży pomimo regularnego współżycia bez zabezpieczenia. Podstawową cechą jest niemożność uzyskania ciąży. W tej sytuacji zastosowanie procedury in vitro, jest skuteczną metodą leczenia, dzięki której para może doczekać się narodzin dziecka.

 • In vitro jest dla niektórych par jedyną szansą na realizację marzeń o dziecku. Skuteczność procedury zależy od sytuacji medycznej pacjentów i przyczyny zaburzeń płodności. W Klinikach INVICTA u pacjentek do 35 r. ż. osiągamy nawet 72% skuteczności in vitro już po pierwszej procedurze.

 • Cykl in vitro to kompleksowy proces, który zależnie od wybranej metody może zawierać różne etapy od pozyskania komórek rozrodczych po ich zapłodnienie i transfer wszystkich uzyskanych zarodków.

  • Przy użyciu własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia obejmuje:
   • stymulację hormonalną kobiety,
   • pobranie komórek jajowych,
   • zapłodnienie komórek jajowych,
   • hodowlę zarodków,
   • wykonanie takiej liczby transferów zarodków do organizmu kobiety, aby wykorzystać wszystkie zarodki zdolne do prawidłowego rozwoju.
  • Przy korzystaniu z komórek jajowych dawczyni proces zawiera:
   • dobór fenotypowy dawczyni i przeprowadzenie u niej niezbędnych badań,
   • pobranie komórek jajowych do dawczyni i ich przechowywanie,
   • rozmrożenie komórek dawczyni i ich zapłodnienie,
   • wykonanie niezbędnych transferów zarodków, aby przenieść do organizmu kobiety wszystkie zarodki zdolne do prawidłowego rozwoju.
  • Przy korzystaniu z biorstwa zarodków cykl in vitro obejmuje:
   • dobór fenotypowy dawców zarodków,
   • rozmrożenie zarodków,
   • ich transfer do organizmu kobiety, z celem przeniesienia wszystkich zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju, które pochodzą od wybranych dawców.
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych do Programu ma miejsce przed każdym kolejnym cyklem w ramach Programu, nie wcześniej jednak niż miesiąc przed rozpoczęciem kontrolowanej stymulacji jajeczkowania (w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych), miesiąc przed zapłodnieniem komórek jajowych (w przypadku dawstwa oocytów) i miesiąc przed przeniesieniem zarodków do organizmu kobiety (w przypadku dawstwa zarodków).

 • Jeśli między cyklami leczenia uczestnicy przestaną spełniać kryteria kwalifikacji do kolejnej procedury z użyciem własnych komórek jajowych jest możliwe (w przypadku spełnienia kryteriów kwalifikacji) zakwalifikowanie do procedury z dawstwem oocytów lub zarodków. Oczywiście nadal możesz skorzystać z leczenia in vitro z własnych komórek, lecz w programie opłaconym prywatnie. Zapoznaj się z ofertą programów.

 • Wyłączenie z Programu powodują:

  1. niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu,
  2. pisemna rezygnacja z udziału w Programie,
  3. przeciwskazania medyczne, w szczególności:
   1. w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:
    1. nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach Programu stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji, w każdym z osobna,
    2. czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu
   2. w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu.
 • Tak, w ramach programu można skorzystać z zamrożonych komórek jajowych (oocytów), które uzyskaliśmy w wyniku wcześniejszego leczenia in vitro i przechowujemy w banku.

 • Tak, w ramach programu można skorzystać z zamrożonych komórek jajowych (oocytów), które uzyskaliśmy w wyniku wcześniejszego leczenia in vitro i przechowujemy w banku.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Inne rodzaje dofinansowania

Dodatkowe procedury i badania poza refundacją, z których możesz skorzystać

Poczytaj więcej

Infolinia

Pn-Pt.: 7:00 - 20:00
Sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytania? Napisz. Odzwonimy do Ciebie.