W Krakowie do 5000 zł dofinansowania in vitro

Niezależnie od tego, czy staracie się o dziecko od dłuższego czasu, czy dopiero dowiedzieliście się o tym, że in vitro jest dla Was najlepszym rozwiązaniem, w Krakowie możecie otrzymać dofinansowanie do 5 000 zł w przypadku procedury zapładniania partnerskiego i innego niż partnerskie – oraz 2 500 zł w przypadku procedury adopcji zarodka.

Program  in vitro z dofinansowaniem w Krakowie zostały zakończony.
O wznowieniu realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronach Urzędu Miasta Krakowa:

Program finansowany jest przez miasto Kraków
w ramach programu polityki zdrowotnej
pn. „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą
Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”

 

 

Jak możecie skorzystać z dofinansowania in vitro w Krakowie?

W każdym programie leczenia niepłodności z dofinansowaniem możecie spodziewać się stałych kroków, przez które pomoże Wam przejść dedykowany Opiekun – najpierw z Contact Center, a następnie już bezpośrednio z kliniki.

 • Zapisy do programu dla chętnych par rozpoczynają się 1.06.2023 i potrwają do wyczerpania środków finansowych przyznanych Klinice na realizację Programu.

  Zgłosić możecie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla pacjentów. 

  • wniosek musi być wypełniony czytelnie i podpisany profilem zaufanym lub własnoręcznie (należy dostarczyć skan wniosku mailem a oryginał dosłać pocztą).
  • wypełnione wnioski przyjmujemy do 19.06.2023
  • do 30.06 Urząd Miasta Krakowa rozpatruje wnioski i przekazuję do realizatorów ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu się do programu
  • po zakwalifikowaniu się następuję podpisanie Umowę na realizację Programu

  Pary chcące wziąć udział w Programie będą przyjmowane do kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisów. Kliniki mogą zakwalifikować określoną w Programie i zgodną z przyznanym dofinansowaniem liczbę par. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się!

 • Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinasowania jest spełnienie wymogów formalnych określonych w Programie oraz zakwalifikowanie pary pod względem medycznym przez lekarza Kliniki Invicta.

  Kwalifikacja do Programu:

  pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, i które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia,
  • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
  • są mieszkańcami Krakowa,
  • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

  Kryteria wykluczenia z Programu dotyczącego zastosowania leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego stanowią:

  1. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

  • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
  • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
  • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  • brak macicy.

  2. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:

  • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
  • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  • brak macicy,
  • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

  3. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  • brak macicy,
  • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

  Każda para zakwalifikowana do Programu ma prawo do skorzystania z dofinasowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji:

  • dofinansowanie w kwocie do 5 000 zł do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego LUB jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych),
  • dofinansowanie w wysokości do 2 500  do jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie.
 • Podczas pierwszej wizyty lekarz ocenia, czy w Waszej sytuacji możliwa jest realizacja leczenia in vitro.

  Na część kliniczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:

  • wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz badań dodatkowych,
  • przeprowadzenie i monitorowanie stymulacji owulacji (w przypadku dawstwa partnerskiego lub dawstwa męskich komórek rozrodczych w dawstwie innym niż partnerskie) oraz ewentualny dobór dawcy nasienia (w przypadku dawstwa męskich komórek rozrodczych),
  • w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie z wykorzystaniem żeńskiej komórki rozrodczej lub adopcji zarodka, na część kliniczną składa się wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i dodatkowych, przygotowanie biorczyni do dalszych etapów postępowania zakończonego transferem zarodka, oraz wybór dawczyni komórki jajowej lub dawców zarodka.

  Na część biotechnologiczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:

  • punkcja komórek jajowych przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym,
  • pobranie nasienia (również – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – poprzez biopsję jądra lub biopsję najądrzy),
  • przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego,
  • hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków oraz ich transfer do macicy i kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane.
Chcesz wiedzieć więcej na temat metody in vitro z dofinansowaniem w Krakowie, poznać przebieg in vitro i jego cenę?
Odpowiemy na każde Twoje pytanie

(58) 58 58 800

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Krakowie?

Programy in vitro mogą pomóc Wam w spełnieniu marzenia o pełnej rodzinie.
Sprawdź, czy są dla Was.

 • Do Programu mogą przystąpić pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu oraz spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia (w dniu zgłoszenia Programu)
  • pary, które spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego
  • pary, które są mieszkańcami Krakowa,
  • pary, które wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów
 • Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie)

  • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mu/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/ml
  • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
  • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
  • brak macicy
  • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, w tym psychologa – w przypadku korzystania z dawstwa nasienia (gotowość rodzicielstwa niegenetycznego).

  Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie) oraz Procedura adopcji zarodka:

  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
  • brak macicy;
  • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, w tym psychologa – w przypadku korzystania z dawstwa nasienia (gotowość rodzicielstwa niegenetycznego).

Co obejmuje program dofinansowania in vitro w Krakowie?

W ramach Programu pacjenci będą mogli zrealizować jedną procedurę w zakresie:

procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub niepartnerskiego – dofinansowanie 5000 zł;

procedury adopcji zarodka – dofinansowanie 2500 zł.

Urząd Gminy Kraków w ramach programu dofinansowania in vitro pokrywa do 5 000 zł.

W zależności od procedury, program przewiduje dofinansowanie składającego się z:

kwalifikacji na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań,

stymulacji mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu,

punkcji pęcherzyków jajnikowych,

znieczulenia ogólnego podczas punkcji,

zapłodnienia pozaustrojowego oraz nadzoru nad rozwojem zarodków in vitro (w tym ewentualny dobór dawcy nasienia),

transferu zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki,

doboru dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności,

przygotowania biorczyni do transfery zarodka/ów,

kwalifikacji na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i przeprowadzenia niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań – adopcja zarodka

doboru dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności,

przygotowania zarodków i transfer zarodków do jamy macicy – adopcja zarodka

mrożenia zarodka (zamrożenie 1 zarodka + 1 rok przechowywania)

Wymagacie innego leczenia?
Nie mieszkacie w Krakowie?

Sprawdź naszą klasyczną, pełną ofertę leczenia in vitro, którą realizujemy dla par z całej Polski, niezależnie od wieku i miejska zamieszkania.

Infolinia

Pn-Pt.: 7:00 - 20:00
Sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytania? Napisz. Odzwonimy do Ciebie.