W warmińsko-mazurskim do 6 000 zł dofinansowania in vitro

Niezależnie od tego, czy staracie się o dziecko od dłuższego czasu, czy dopiero dowiedzieliście się o tym, że in vitro jest dla Was najlepszym rozwiązaniem, w warmińsko-mazurskim możecie otrzymać dofinansowanie do 6 000 zł w przypadku procedury zapładniania partnerskiego i innego niż partnerskie – oraz do 3 000 zł w przypadku procedury adopcji zarodka.

Zapisy do programu dla chętnych par trwają od 26 marca do 5 kwietnia 2024 r.
Więcej informacji w zakładce Zgłoszenie

Program jest finansowany
przez województwo warmińsko-mazurskie

 

 

Jak możecie skorzystać z dofinansowania do in vitro w województwie warmińsko-mazurskim?

W każdym programie leczenia niepłodności z dofinansowaniem możecie spodziewać się stałych kroków, przez które pomoże Wam przejść dedykowany Opiekun – najpierw z Contact Center, a następnie już bezpośrednio z kliniki.

 • Zapisy do programu dla chętnych par rozpoczynają się 26 marca 2024 r. o godzinie 8:00 i potrwają do 5 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00.

  Zgłoszenie chęci udziału w programie będzie się odbywać:
  – telefonicznie pod nr telefonu tel: 58 58 58 800 wew.4
  – mailowo: e-mail: kln@invicta.pl (wymagane jest podanie w mailu danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu)
  osobiście w każdej klinice INVICTA

  Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w dogodny dla Ciebie sposób, a my przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy.

  Pary chcące wziąć udział w Programie będą przyjmowane do kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisów. Kliniki mogą zakwalifikować określoną w Programie i zgodną z przyznanym dofinansowaniem liczbę par. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się!

 • Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinasowania jest spełnienie wymogów formalnych określonych w Programie oraz zakwalifikowanie pary pod względem medycznym przez lekarza Kliniki Invicta.

  Kwalifikacja do Programu:

  pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, i które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia,
  • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
  • są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (kopia 1 strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania US na terenie województwa warmińsko-mazurskiego),
  • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

  Kryteria wykluczenia z Programu dotyczącego zastosowania leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego stanowią:

  1. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

  • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
  • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
  • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  • brak macicy.

  2. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:

  • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
  • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  • brak macicy,
  • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

  3. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  • brak macicy,
  • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

  Każda para zakwalifikowana do Programu ma prawo do skorzystania z dofinasowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji:

  • dofinansowanie w kwocie do 6 000 zł do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego LUB jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych),
  • dofinansowanie w wysokości do 3 000  do jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie.
 • Podczas pierwszej wizyty lekarz ocenia, czy w Waszej sytuacji możliwa jest realizacja leczenia in vitro.

  Na część kliniczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:

  • wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz badań dodatkowych,
  • przeprowadzenie i monitorowanie stymulacji owulacji (w przypadku dawstwa partnerskiego lub dawstwa męskich komórek rozrodczych w dawstwie innym niż partnerskie) oraz ewentualny dobór dawcy nasienia (w przypadku dawstwa męskich komórek rozrodczych),
  • w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie z wykorzystaniem żeńskiej komórki rozrodczej lub adopcji zarodka, na część kliniczną składa się wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i dodatkowych, przygotowanie biorczyni do dalszych etapów postępowania zakończonego transferem zarodka, oraz wybór dawczyni komórki jajowej lub dawców zarodka.

  Na część biotechnologiczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:

  • punkcja komórek jajowych przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym,
  • pobranie nasienia (również – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – poprzez biopsję jądra lub biopsję najądrzy),
  • przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego,
  • hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków oraz ich transfer do macicy i kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane.
Chcesz wiedzieć więcej na temat metody in vitro z dofinansowaniem w warmińsko-mazurskim, poznać przebieg in vitro i jego cenę?
Odpowiemy na każde Twoje pytanie

(58) 58 58 800

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w warmińsko-mazurskim?

Programy in vitro mogą pomóc Wam w spełnieniu marzenia o pełnej rodzinie.
Sprawdź, czy są dla Was.

 • Do Programu mogą przystąpić pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu oraz spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia
  • spełniają określone ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 442) warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
  • są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego);
  • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów;
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Co obejmuje dofinansowany programy in vitro w warmińsko-mazurskim?

W okresie realizacji programu para może skorzystać z jednokrotnego dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych oraz dawstwo męskich komórek rozrodczych) lub do programu adopcji zarodka.

Każda para zakwalifikowana do Programu ma prawo skorzystać z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury:

 • dofinansowanie w kwocie do 6000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego LUB jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych)
 • dofinansowanie w wysokości do 3000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców

 

Miejsce realizacji Programu

Pary biorące udział w Programie mają możliwość realizacji Programu we wszystkich Klinikach INVICTA:

Część kliniczna – w tym kwalifikacja do Programu

 • Klinika Invicta w Gdańsku, ul. Rajska 10
 • Klinika Invicta w Warszawie ul. Złota 6
 • Klinika Invicta we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 186/1B
 • Klinika Invicta w Gdyni ul. Władysława IV 50
 • Klinika Invicta w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 109
 • Klinika Invicta w Słupsku ul. Leszczynowa 16

Część biotechnologiczna tylko w Klinikach:

 • Klinika Invicta w Gdańsku, ul. Rajska 10
 • Klinika Invicta w Warszawie ul. Złota 6
 • Klinika Invicta we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 186/1B

Wymagacie innego leczenia?
Nie mieszkacie w warmińsko-mazurskim?

Sprawdź naszą klasyczną, pełną ofertę leczenia in vitro, którą realizujemy dla par z całej Polski, niezależnie od wieku i miejska zamieszkania.

Infolinia

Pn-Pt.: 7:00 - 20:00
Sb.: 7:00 - 15:00

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytania? Napisz. Odzwonimy do Ciebie.